Lansarea proiectului Inovație printr-o soluție personalizată de e-learning în cadrul clusterului IT&C Dunărea de Jos”

Synergetix Educational S.R.L., în calitate de partener, alături de Dataware Consulting S.R.L., în calitate de lider de proiect, derulează începând cu data 06.07.2020 proiectul Inovație printr-o soluție personalizată de e-learning în cadrul clusterului IT&C „Dunărea de Jos”, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, conform contractului de finanțare 52/221_ap2/06.07.2020, cod SMIS 129817.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea prin inovare a capacitații firmelor partenere  Synergetix Educational și Dataware Consulting de a răspunde cu produse competitive de e-educație, bazate pe strategii personalizate de instruire si pe soluții tehnice inovatoare, la nevoia sistemului educațional de a asigura generații mai bine pregătite de absolvenți și promovarea unui model viabil de implementare a rezultatelor cercetării si dezvoltării in produse inovatoare in cadrul mediului colaborativ al cluster-ului IT&C Dunărea de Jos.

Valoarea totală a proiectului este de 14.375.852,15, din care cheltuieli eligibile – 13,123,280.80 lei, din care finanțarea nerambursabilă (FEDR) – 8.721.387,36 lei, finanțarea nerambursabilă (BS) – 1.539.068,36 lei și contribuția eligibilă a beneficiarului – 2.862.825,08 lei

Proiectul se implementează în Municipiul Galați, județul Galați, România  iar durata de implementare a proiectului este de 36 luni.

Rezultatele finale așteptate: Documentatii pentru achizitii, 1 Plan de resurse, 1 Calendar activitati actualizat, Birotica pentru echipa de management, Document de initiere al proiectului, 12 Rapoarte intermediare de progres, 1 Raport final de progres, Cereri de prefinantare/Cereri de rambursare/Plata trimestriale, O solutie inovativa de e-learning, 1 Raport de consultanta privind masurarea si etalonarea activitatilor de consolidare si evaluare, Un spatiu achizitionat, Echipamente si aplicații software livrate si instalate, Drept de proprietate inregistrate asupra aplicațiilor software care vor fi gestionate de catre fiecare partener, Marca pentru produsele software dezvoltate în cadrul proiectului înregistrata, 2 Evenimente de presa organizate la lansarea si încheierea proiectului, 2 Comunicate presa (lansare si încheiere), 1 pagina web de prezentare a proiectului realizata, 1 panou informativ, 66 Autocolante pentru echipamentele achiziționate, 3 Conferinte pentru diseminarea abordarilor si a solutiilor din proiect prin lucrări științifice, 4 Campanii de promovare a soluției pe rețelele de socializare, 8 Evenimente de promovare a soluției dezvoltate, 2 participari la manifestari de specialitate pentru promovare soluției dezvoltate, rapoarte de audit tehnic, rapoarte de audit financiar.

Detalii suplimentare:

Persoana de contact – Iulia Oprea Dimcea, Manager de proiect,

e-mail: iulia.dimcea@dataware.ro.